Alolan Vulpix Small Plush (19cm) Sanei
MEW SAIKO Soda Plush
Dragonite Small Plush (14cm) Sanei
Glaceon Small Plush (19cm) Sanei
Japanese Pokemon 25th Anniversary Promo Booster
Jigglypuff Small Plush (10cm) Sanei
Snorlax Small Plush (17cm) Sanei
Sprigatito Plush (20cm) Pokemon Centre
Togepi Small Plush (14cm) Sanei